/* LG_logo002 */
"(((((((((((((((((((()*+,,,,+*-((((((((((((((((((((",
"((((((((((((((((./0123455676891:;=((.(((((((((((((",
"((((((((((((((+>?8@ABC557DDECF@@FG1,((((((((((((((",
"((((((((..((HI3AJBKEBCJJJC76EEL66BJM>/(((.((((((((",
"((((((.NO.PQ3FCELBACG2RST:G6UDVVDDD7FW0H(.((((((((",
"((((((.P.XYACE6FF8T,Z(((((1BDDDDDDDV[BJG+(((((((((",
"((((((.(*SFE6FB90/((]/,I>>96DDDDDDDDL6EE30((((((((",
"(((((.(/9FK6A9,^(_QSGWF@FC7DDDDDDDDDDDD6CF>(((((((",
"(((.`.+9FLBF1*(a,?FACEEB7VDDDDDDDDDDDDD6EBCI((((((",
"(((.(+3F6Eb0((Q2EBLLLDDDUDDDDDDDDDDDDDD767FCQ(((((",
"((((]2AE7C0((>@FDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDU6J8/((((",
"((((0F7L@c(=SC5UVDVDDDVVDDDDDDDDDDDDDDDDDDKEAS)d((",
"(d(/WCLFc--R@67K75LUUDL766LUDDDDDDDDDDDDDDLL6C,(`(",
"(d(/WCLFc--R@67K75LUUDL766LUDDDDDDDDDDDDDDLL6C,(`(",
"(((>@BF3*(IA6KBAFbFB7KEE4W4UDDDDDDDDDDDDDDDDVC?=((",
"((,WEE8,(+MB7EB?Q+IGBL7@>/?BDDDDDDDDDDDDDDDDDLA>.(",
"(.SA6EI(H?CUKFc((((+8E6AQ(RBDDDDDDDDDDDDDDDDD[5W+(",
"(ZGEB9e(0@VVLB+(((d.?FBJI(RBDDDDDDDDDDDDDDDDD55Jc(",
"(;E6AY(^9BDVU5,(((f.2FBJI(RBDDDDDDDDDDDDDDDDD55J2X",
"(:AEW+(,47DDUF1a(((,WEBJI(RBDDDDDDDDDDDDDDDDDUU78/",
"(?JE9^gRJUDD[6F1;+QGF6BJI(RBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFQ",
"ZGEFR./85LDDULEC54CE66BJI(RBDDDUDDDDDDDDDDDDDDDD@Y",
"/WEFc(;@6LDDDVDUUUUDV6BJI(RBDDLK6LLLLLLLLLLLLLLLFS",
"+EBF0(YA6KDDDDDDDDDDV6BJI(RBDVBFFAAAAAAAAAAAAFEKC?",
",EBFQ(RA6UDDDDDDDDDDV6BJI(RBD7G>>>>>>>>>>>>>>1B5E2",
",FEBQ(?@E6DDDDDDDDDDV6BJI(RBD5?((((((((((((((+E6B2",
",EEBQ(R@EKDDDDDDDDDDV6BJI(RBDU3RRRRRRRRRRR?:.,C7E2",
"+4BJ0(cAELDDDDDDDDDDV6BJI(RBDDLBCEEEEEEEEE@2(;CLFR",
"H3BF:(;J6UDDDDDDDDDDV6BJI(RBDDDDVDDDDDDDDVJS(0JKAc",
"h2FF?(*8B6VDDDDDDDDDV6BJI(RBDDDDDDDDDDDVVDFQ(1JK@0",
"(RJB9-)RFLVDDDDDDDDDV6BJI(RBDDDDDDDDDDD66B8*O9F6B,",
"(>J[E,(+MKVDDDDDDDDDV6BJI(RBDDDDDDDDDDUEE@?./8EEG=",
"(/8EJT.h25DDDDDDDDDDV6BJI(RJ667DDDDDDDUEE@I(YAEFR.",
"(X2FB3=(0@EKDDDDDDDDVLEJI(:3GG35EUDDDDDDCGZX9CBAQ(",
"((0@7CY(ZRJEUDDDDDDDVLEJQ(((((+46LVDDDDL@0(I57J9=.",
"(OH2C5FI(/MCUDDDDDDDVLKBSIIIIIYCKLVDDUDJTP/WEEM,((",
"(.(Q@LB8/(0J6E6UDDDDDDDVE@@@@@BDDDDDL6J9/(:JLCc(((",
"(..=2C7FR*PT@E67DDDDDDDV6EEEEEUDDDDD6F2*(QCBF3/.((",
"(..=2C7FR*PT@E67DDDDDDDV6EEEEEUDDDDD6F2*(QCBF3/.((",
"((((+E66AR()1FE6DDDDDDDVLEEEEEUDUDDUJ9*(;WK6JI(P((",
"(((`P>A6EFY(g>E@56LVDDDDDUUUUUBEBLBASH(Q3C[AR=.`((",
"(((.(]S@E6JT)(,?FJLVDDDDDDDDVU66E@8I((YFEKF9*(((((",
"((((.(=cEELCR/((Q25CB667LUU76BJJ3S+(/SFBLFG/(.(.((",
"((((((.(08E6F80/(.,Y2G4FFFFB32:Q/(]I3A76F9+O.(((((",
"((((((i.(;MBLE@WT*(((=+;I0Q+HO((^Q9FBEFJ?*(..(((((",
"((((((N(((+9J675C8R>+Z(((((()+>19E566A30H((.((((((",
"(((((((((((H03A6BEFF4G922229Gb@@F6EJMc/(((((((((((",
"(((((((((..((+13BJELLECFCCCCBE6CFAb?;(((((((((((((",
"((((((((((((d((H;R94AAFFBBEFFF732Y+.(.N(((((((((((",
"(((((((((((((((((.Z+0c1?222RT0,H-(((((((((((((((((",
/* cat_and_mouse001 */
"&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&",
" $$$$$$$ %%%%%%%%%%%",
" $$$$$$$ %%%%%%%%%%%",
" $$$$$$$ %%%%%%%%%%%",
" $$$$$$$ %%%%%%%%%%%",
" $$$$$$$ %%%%%%%%%%%",
" $$$$$$$ %%%%%%%%%%%",
" !! !! $$$$$$$ %%%%%%%%%%%",
" !!!!''''!!!! $$$$$$$ %%%%%%%%%%%",
" !!'!!''!!''! $$$$$$$ %%%%%%%%%%%",
" !!'!!!!!!!!!! $$$$$$$ ",
" !!'! !!!' $$$$$$$ ",
" '!!! !!'' $$$$$$$ ",
" '''! ! ! !'' $$$$$$$ ",
" ''!! !!! !!! !!' $$$$$$$ ",
" ''!! ! ! ! ! !' $$$$$$$ ",
" ''! !!! !!! !' $$$$$$$ ",
" ''! !' $$$$$$$##################",
" ''!! ! !' $$$$$$$##################",
" '''! !!!!! !' $$$$$$$##################",
" !'! !!!' $$$$$$$##################",
" !!('!! !!!('! $$$$$$$##################",
" !(((('!!!!((('! $$$$$$$##################",
" !((('(''(((((((! ",
" !!(((((((((((((((! ",
" !((((((((((((((((! ",
" !!((((((((((((((((! ",
" !(((((((((((((((((! ",
" !(((((((((!((((!((! !!!!! ",
" !(((((((((!((((!((!!!!!!((((! ",
" !(((((!(((!((((!((((((((((!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ",
"!!!!(((((!(((!((((!(!!!!!!!!!!&&&&&&&&&& ",
"&&&!(((((!(((!((!!!!!!&&&&&&&&&&&&&&&& ",
"&&&!(((((!(((!!!! !!!&&&&&&&&&&&&&& ",
"&&&!!((((!((!!! !&&&&&&&&&&&& ",
"&&&&&!!!!!!(!! !&&&&&&&&&&& !!!!! ",
"&&&&&&&&&&&&&! !!&&&&&&& !!!&&&! ",
"&&&&&&&&&&&&&! !&&&&&& !&&$$&!! ",
"&&&&&&&&&&&&! !&&&&& !!&$$$&&! ",
"!&&&&&&&&&&&! !&&& !&$$$&&!! ",
"!!&&&&&&&&&!! !&& !&$$&&!! ",
" !!!&&&&&&!! !! !&&&&&! ",
" !!!!!!!! ! !!!!!!!! ",
" !! !! ",
" !!! !! ",
" !!!! ",
" ",
" ",
" ",
" ",
/* ts-ascii */
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" !!!!!! ",
" !!!!!!!! ! ",
" !!!!!! ! ",
" !!!!!! ! ",
" !!!!! !!!!!!! ",
" !!!! !!!!!!!!!!! ",
" !!!!! !!!!!!!!!!!!!! ",
" !!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!! ",
" !!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! ",
" !!!!!!! !!! !!!!! !!!!!! ",
" !!!!!!! !!! !!!! !!!!! ",
" !!!!!! !!! !!! !!! ",
" !!!!! !! !!! ! ",
" !!!! !! !!! !! ",
" !!!! !! !!! ! ",
" !! !! !!!! ",
" !! !!! ",
" !! !!!! ",
" !! !!! ",
" !! ! !!! ",
" !! !! !!! ",
" !! !!! !!! ",
" !! !!! !!! ",
" !!! !!!! !!! ",
" !!! !!!!!!!! ",
" !!! !!!!!!! ",
" !!! !!!!! ",
" !!!!!!! !! ",
" !!!!!!!!! ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
/* life_in_the_fast_lane001 */
" ",
" so like i type something and ",
" ) $$$$$ you type something and then i",
" ) $ $$ it is art? ",
" ) $$ $ ",
" ) $$ , , $ SUPPOSEDLY, BUT THAT IS ANO",
" ) $ $ THER THIN) I GUESS ENTIRELY",
" ) $ ) $ ) ",
" ) $$ ))))) $ PHYSICAL)OR? ",
" ) $ ))))))) ) ",
" ) $) )))))) what is your wo)k? ",
" ) )$))))$) ) ) GGGGG ",
" KK) )$$)$K)) W INTERN)T RESEARCH GG ",
" K) ))))) WW RIGHT )OW KINDA BS G ",
" K) WWKER))))W ) ) ) GG G G G ",
" WWW) W))) WW ) ) )) )) G G ",
"WWWWWK)KKKK)KKKKKWWWW W)LL GOTT) DO))HE 9-5 THI",
" WW ) )W! K NG, L)TER) ))GG G G ",
" W ) )K KK MAJO))TIM))LAG ) G) GGG GG ",
" W ) )K KK ) ))) ) ) G) GG ",
" ) )W K ) ) )))) ) )) GG ",
" )K)KK )) )) ))) ))W )GGGWG ",
" K) )))K ) )))))))) ) ))) W)) )W ",
" ) )lKlll)l!)))))oo))) )))) W) ) WW",
" ))) ) )) ))))))))))))) ))WWW)) W )) ",
" AT WOR)))))N)) M)X)C) ) ))))))))))))WW))))) WW) ",
" ) ) )))))))))))))) ) ))W)) )))WWW)WW",
" ) ) ))))))))) ))))) ))))W ) ",
" )) )))))) )))))) ) W )WW ",
" wher))f)om )))))))))))? ) W WW ",
" )) ) ) ) ) ) ) WW) ",
"life in the fas) l)n) )a)) yo) will)surely )oose y",
"our mind )) )) ))) )) ) )) W ",
" )))))))) ) ) ) WW ",
" ))r.))))g)n? )) )W ",
" ) )))) ) )W ",
" ) )*)))))) ) ) ",
" )) ))))) )) ",
" oh how di) *ou find t)is place? ",
" )) ",
" LUCK ))) ",
" )) ",
" )) ",
" WAS SEARCHING FO))IDEAS FOR INTER",
" ACTIVE CONCEPT AR)) ",
" ))! ",
" hhuuuhhh???? YEAH, THAT)IS WHAT ",
" I USUSALLY ))T.. ",
" )) ",
" )) ",
/* hi006 */
"pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp",
"ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp[pppppp",
"pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp",
"ppppppppppppppppappppppppppppppppppppppppppppppppp",
"pppppppppppppappppppppppppppppppppappppppppppppppp",
"ppppppapppppppppppppppppppp[pppppppppppppppppppppp",
"pppppppppppppppppp[ppppppppppppppppppppppppppppppp",
"ppppppppppppppppppppppppapppppppppppppppppppappppp",
"pppppppppppppppppppppppppppppppppppppapppppppppppp",
"pppppp[ppppppppppppppppppppppapppppppppppppppppppp",
"pppppppppppppp[ppppppppppppppppppppppp[ppppppppppp",
"pppppppppppppppppp[ppppppppppppppppppppppppppppppp",
"pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp",
"ppppppppppppppppppppppppappppppppppppppppppppppppp",
"pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp",
"pp[ppppppppppppppppppppppppaapppppappppppppppppppp",
"pppppppapppppppppppppppppppaapppppappppppppppppppp",
"pppppppapppppppaaapppppppppaapppppapppppppppppppap",
"pppppppapppppppapapppaaaappaaapppppappappppp[ppaap",
"pppppppappppppaapapppappappaaapppppappapppppppaapp",
"ppppp[pappppppappappaapaapaaaaapppaappappppppaappp",
"pppppppappppppappaaaappapppaaaapppapppappppppapppp",
"pppppppapppppaapppaappaapppaaaapp[appppapppppapppp",
"pppppppapppppappppap[pappppaappapapppppaapppaapppp",
"pppppppapppppaappaapppappppaappapappppppaappappppp",
"pppppppappppppappppppapppppaappapaappppppaapappppp",
"pppppppappppppappppppapppppapppaapapppppppaaappppp",
"pppppppapppppppapppppapppppappppapappppppppaappppp",
"pppppppapppppppappppaapppppappppapapppppppaaappppp",
"ppppppaapppppppappppappppppappppaapappppppappppppp",
"ppp[ppaapppppppapppaappppppap[pppapappppppappppppp",
"ppppppaappppppppappapppp[ppappppaapappp[ppappppppp",
"pppppppappp[ppppappapppppppapppppapappppppappppppp",
"pppppppappppppppapaapppppppapppppapappppppappppppp",
"pppppppappppppppapappppppppapppppaaappppppappppppp",
"pppppppappppppppapappppppppappppppaappppppapppp[pp",
"pppppppappppppppapappppppppapppppppappppppappppppp",
"ppp[pppappppppppaaappppppppapppppppppppppppppppppp",
"pppppppapppppppppaappppppppapppp[pppppppppappppppp",
"pppppppppppppppppaapppppppppppppppppppppppappppppp",
"ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp[appapppppp",
"pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppapppppp",
"ppppppppappppppppppp[ppppppapppppppapppppppaappppp",
"ppppppppapppppppppppppppppppppppppppppppppppappppp",
"ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp[pppppppppp",
"pppppppppppppappppppppppppppppppppp[pppppppppppppp",
"pp[ppppppppppppppppppppapppppppppppppppppppppppppp",
"pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp",
"pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp",
"pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp",
/* PEACE002 */
"XXXXXXXXXX ",
" X ",
"XXXXXXXXXX ",
"X ",
"X ",
" ",
"XXXXXXXXXX ",
"X ",
"XXXXX ",
"X ",
"XXXXXXXXXX ",
" ",
"XXXXXXXXXX ",
"X X ",
"XXXXXXXXXX ",
"X X ",
"X X ",
" ",
"XXXXXXXXXX ",
"X ",
"X ",
"X ",
"XXXXXXXXXX ",
" ",
"XXXXXXXXXX ",
"X ",
"XXXXX ",
"X ",
"XXXXXXXXXX ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
/* stiegi */
"Lautloslach ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
/* Untitled007 */
"dfkjrt cx z,, nNFDcsyuBdsip D wf _YHQHDcp",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
/* bob001 */
"Taz ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
/* lilDevil */
"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+lll!!",
"!!!!!!l+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!++lll!!",
"!!!!!!l++!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+llll!!",
"!!!!!!l++!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))!!!!!l++llll!!",
"!!!!!!l+++!!!!!!!!!)))))),,,,,,,,,))))++++++lll!!!",
"!!!!!!l++++!!!!))))),,,,[[[[[[[[[[[,,,)))))llll!!!",
"!!!!!!lll++++)))),,[,[[[[[[[[[[[[[[[[[,,,,))lll!!!",
"!!!!!!llllll)),,[[[[[[[[[[[,,,,,,,[[[[[,,,,))l!!!!",
"!!!!!!!llll)),[[[[[[[[[[[,,,!!!!!!,,,[[[[[,,))!!!!",
"!!!!!!!ll)),,[[[[[[[[[[[,!!!!!!!!!!!!,,[[[[,,)))!!",
"!!!!!!!!)),[[[[[[[[[[[,,!!!!%%%%%%%!!!,,[[[[,,,)!!",
"!!!!!!!)),[[[[[[[[[[[,,!!!%% %%!!!,[[[[,,,))!",
"!!!!!!)))[[[[[[[[[[[[,,!!% %!!![[[[[,,,)!",
"!!!!!!))[[[[[[[,,,,,,,!!% %H!,[[[[[,,))",
"!!!!!)),[[[[,,,,,,,,,H!% %%!!,,[[[,,))",
"!!!!!))[[,,,,XXXXXXH!H!% %!!!,[[[,,))",
"!!!!))[[,,,XX%%%%%XH!!! &&&!! %!!,,[[,,,)",
"!!!!))[,,,XX%%%%%%%%!!% && !! %!H,,,[[,,)",
"!!!!)[[,,XX%% %!!% ! !!! %!!,,,[[,,)",
"!!!!)[[,XX%% %!!% &! !!!& %!!,,[[,,)",
"!!!!)[,,X%% !!% &!! !!!! %!!,,[[[,)",
"!!!!)[[,X%% ! %!% &!!W W!!!!! !!,,[[[,,",
"!!!!)[,,X% ! ! %!% !!!'!!!!!& %%!,,[[[,!",
"!!!!)[[,X% !!! %!% !!!!!!!!! %%!,,[[[[!",
"!!!!)[,,,%% &!& %%!!% &!!!!!!!! %!!,,[[[,,",
"!!!!)[,,|X%% %!!!% &!!!!!!& %!!,,[[[[,",
"!!!!)[,,,|X%% %%!!!!! &!!!!& %%!!,,[[[[,",
"!!!!)[,,,|!X%%%%%!!!!''!! %%!,,[[[[[,",
"!!!!))[,,|!!!X!!!!!'''''!! %%H!,,[[[[[,",
"!!!!))[,,,||!!!##''''rr''!! %%!!!,[[[[[[!",
"!!!!))[[,,|!!!#'''rrrr''##!%% %%!!,,[[[[[[[[",
"!!!!))[[[#!!!#'''rrrrr''##!!!%%%%%%%%!!,,[[[[[g[[[",
"!!!!!))[!!!#''''rrrrr'''##H!!!!!!!!!!!,,,[[[ggg[[[",
"!!!!!)!!!#'''rrrrSSr'''###!!,,,,,,,,,,,[[[[gg!g[[[",
"!!!!!)!!#'''rrrSSSrr''###H!H,,,,,,,,,,[[[ggg![g[[[",
"!!!!H!!#'''rrrSSSrr'''##|HH,,,,,,,,,[[[[ggg!ggg[[,",
"!!!!H!#'''rrrSSSrr''''##|H,,,,,,,[[[[gggg,!ggg[,[,",
"!!!H!!#''rrrSSrrr'''###||,,[[[[[[[gggggg!!ggg[,[[,",
"!!!H!#'''rrrrrrr''''##||,,,gggggggggg!!!gggg[[,[[!",
"!!!H!'''rr'rrrr''''##||,,,gggg!!!!!!!!gggg[[[,[[!H",
"!!!!!''''rrrr'''''###|,,,ggHH!!!!!!!!ggg[[[[,,[[H!",
"!!!!H#'''''''''''###||,,,gHHH!!!!!!!ggg[[[,,,[[H!!",
"!!!!HH#'''''''''###||,,,,gHHH!HHHHggg[[[,,,[[[)XH!",
"!!!!HH#'''''#''##|||,,,,,gggHHHgggg[[[[,,[[[[)))!!",
"!!!!!HHH#'######|||,,,,,,,[[gggg[[[[,,,[[[[[)))!!!",
"!!!!!HHHH######!!|,,,,,,,,,,,[[[,,,,,H[[[[[)))!!!!",
"!!!!!!!!HHH!!!!![[[[,,,,,,,,,,,,,,[[[[[[[))))!!!!!",
"!!!!!!!!!H!!!!)))[[[[[,,,,,,,,[[[[[[[[[[)))!!!!!!!",
"!!!!!!!!!!!!!!!!)))[[[[[[[[[[[[[[[[[[))))!!!!!!!!!",
"!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))[[[[[[[[[[))))))))!!!!!!!!!!!",

[More]